Farem un estudi introductori i de manera estructurada al món de la Informàtica.Farem exercicis al voltant del programes més frecuents per un usuario, tal és com el Processador de text, (Word), Full de Càlcul (Excel), aplicacions de presentacions (PowerPoint) i farem una iniciació a l'edició d'imatges (Photoshop) així com edició de vídeos (Move Maker)

En aquest curs et servirà per  descarregar material per traballar a casa i recuperar l'assignatura d'Informàtica. Com saps podrás anar lliurant la feina que es divideix en dos apartats: Exercicis de Word i exercisis d'Excel.

Els exercicis de Word, estan molt pautats i tens fins al 14 de desembre per lliurar. Podem acordar una data per fer un examen sobre el mateix. La segona part, Excel ho farem de la mateixa manera. Com a data de lliurament serà cap al gener.

Posem en práctica les nostres habilitas, tant en dibuix tècnic com en l'utilització de les eines que podem trobar en un taller. 

Material destinat als alumnes de l'AO. Es tracta d'una recopilació que ens orienta per practicar i agafar experiencia en el món del MCS.

Estem al començament de la nostra història. La humanitat comença a descubrir el territori. Creiem que les preguntes fonamentals: D'on venim?, Quin sentit te la nostra vida? Cap a on anem? son qüestions que li acompanyen des de l'inici de tot.  Nosaltres intentarem esbrinar quienes respostes van donar. És un intent...

Estem a Segon de l'ESO. En aquest curs estudiarem el que correspon a les Religions d'Orient.  El tema de les grans religions, és un món fascinant, ja que ens permet descobrir altres tipus de creences, altres cultures i sobretot, descobrim una nova cosmovisió.

El fascinant món del símbol, ha estat una assignatura pendent per a els estudiants. Existeix un llenguatge universal que de mica en mica anirem descobrint a través de la descripció del símbols i del descobriments dels mites. Histories que ens acompanyen i que ens donen identitat.

Rebem molts imputs a totarreu. Els mitjans de comunicació han deixat de ser objectius. Les noticies que ens arriben son de caire posicionat. En aquest món he de decidir quines decisions he de pendre.