Informació general sobre Calendari, objectius i programació de l'Assignatura Cultura i Valors Ètics de Primer de l'ESO

Informació general sobre objetius, temes, calendari d'avaluació, etc de l'Assignatura Cultura i Valors Ètics que s'ofereix als alumnes de Segon de l'ESO

Assignatura complementaria sobre Cultura i Valors Ètics. En aquest curs, farem un repàs del contingut que defenses les diferents religions al llarg de la història. Aquest grups han sigut determinats a l'hora de practicar determinats valors. Ens preguntem ara: Les respostes que dónen son actuals?

En aquest apartat trobaràs el calendari, els objectius, "les normes del joc". 

Farem un estudi introductori i de manera estructurada al món de la Informàtica.Estem al començament de la nostra història. La humanitat comença a descubrir el territori. Creiem que les preguntes fonamentals: D'on venim?, Quin sentit te la nostra vida? Cap a on anem? son qüestions que li acompanyen des de l'inici de tot.  Nosaltres intentarem esbrinar quienes respostes van donar. És un intent...

Estem a Segon de l'ESO. En aquest curs estudiarem el que correspon a les Religions d'Orient.  El tema de les grans religions, és un món fascinant, ja que ens permet descobrir altres tipus de creences, altres cultures i sobretot, descobrim una nova cosmovisió.

El fascinant món del símbol, ha estat una assignatura pendent per a els estudiants. Existeix un llenguatge universal que de mica en mica anirem descobrint a través de la descripció del símbols i del descobriments dels mites. Histories que ens acompanyen i que ens donen identitat.

Rebem molts imputs a totarreu. Els mitjans de comunicació han deixat de ser objectius. Les noticies que ens arriben son de caire posicionat. En aquest món he de decidir quines decisions he de pendre.