Treball Síntesi 1r ESO. Fem un joc del que no és un joc!!!