Proposta didàctica de la matèria de Tecnologia de 3r d'ESO.

Els materials d’aquestes propostes didàctiques han estat elaborats pel professor interí Sergio Valenzuela prenent com a base de treball el llibre de text de McGraw Hill i altres fonts bibliogràfiques.

Unitats didàctiques:

 • U00 - Presentació del curs
 • U01 - Estructures i esforços mecànics
 • U02 - Màquines i mecanismes
 • U03 - Màquines tèrmiques
 • U04 - Internet, comunicacions i xarxes de dades
 • U05 - Creació de blogs i pàgines web

Apartats especials

 • Carpeta d'aprenentatge
 • Recursos


Proposta didàctica de l'assignatura de Tecnologia de 1r d'ESO.

Els materials d’aquestes propostes didàctiques han estat elaborats pel professor interí Sergio Valenzuela prenent com a base de treball el llibre de text de McGraw Hill i altres fonts bibliogràfiques


Unitats didàctiques:

 • U00 - Presentació del curs
 • U01 - Què és la tecnologia!
 • U02 - L’aula de tecnologia, eines i operacions
 • U03 - Tècniques de representació gràfica
 • U04 - Els materials d’ús tècnic: papers i fustes
 • U05 - Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic
 • U06 - L’electricitat i el circuit elèctric

Apartats especials

 • Carpeta d'aprenentatge
 • RecursosProposta didàctica per fer les Tutories als alumnes de 1r d'ESO creada pel professor Sergio Valenzuela Garcia al INS Corbera de Llobregat durant el curs 2019-2020