Proposta didàctica de l'assignatura de Tecnologia de 1r d'ESO.

Els materials d’aquestes propostes didàctiques han estat elaborats pel professor interí Sergio Valenzuela prenent com a base de treball el llibre de text de McGraw Hill i altres fonts bibliogràfiques


Unitats didàctiques:

  • U00 - Presentació del curs
  • U01 - Què és la tecnologia!
  • U02 - L’aula de tecnologia, eines i operacions
  • U03 - Tècniques de representació gràfica
  • U04 - Els materials d’ús tècnic: papers i fustes
  • U05 - Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic
  • U06 - L’electricitat i el circuit elèctric

Apartats especials

  • Carpeta d'aprenentatge
  • Recursos